four people all on laptops, two men and two women, listen to person talking in a board meeting

Certyfikacja

Certyfikacja systemów zarządzania

ISO 9001

Standard ISO 9001 to zbiór najlepszych, sprawdzonych praktyk zarządzania jakością, spisanych w formie wymagań i wydanych w postaci normy. Celem ISO 9001 jest stała poprawa jakości oferowanych przez organizację wyrobów i usług przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących przepisów prawnych. System ISO 9001 może być wdrażany w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Certyfikat systemu ISO 9001 jest potwierdzeniem, że organizacja posiada odpowiednie procedury zarządzania jakością i stale je doskonali. Jeżeli Twoja organizacja, chce wyróżnić swoją jakość. Certyfikat  ISO 9001 jest właśnie dla Ciebie

Jak uzyskać certyfikat?

1. Wypełnij poniższy formularz

Administratorem danych osobowych jest Multicert Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Mydlarska 47, 02-460 Warszawa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatnośći.

2. Nasz doradca sprawdzi przesłane informacje i przedstawi Państwu wstępną wycenę certyfikacji

3. Po uzyskaniu państwa akceptacji, wspólnie z naszym doradcą wypełniany jest formalny wniosek na certyfikację. Wniosek stanowi podstawę do przygotowania pełnej oferty wraz z umową.

Realizacja procesu audytowego

Etap I

Przegląd dokumentacji systemowej klienta

1. Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.
2. Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.
3. Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

Etap II

Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

1. Przegląd dokumentów i zapisów.
2. Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.
3. Przygotowanie raportu z audytu certyfikacyjnego.
4. Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Warunki certyfikacji

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej