Wdrażanie ISO 9001

Zwiększ efektywność swojej organizacji z ISO 9001:2015

Zaufali nam

Zamów bezpłatną wycenę

Zadzwoń
+48 324 250 238 | +48 320 420 231
lub uzupełnij formularz

Zalety stosowania systemu zarządzania jakością ISO 9001

1

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez jasne określenie, misji, wizji
i celów strategicznych organizacji

2

Zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od Państwa posiadania certyfikatu ISO 9001

3

Zmniejszenie liczby usterek, błędów wynikających z prowadzonej działalności

4

Szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrzne i przeglądów zarządzania

5

Łatwiejszy monitoring realizacją strategii poprzez określenie mierzalnych wskaźników efektywności procesów

6

Ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania

7

Rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta

8

Demonstracja zgodności z prawem
i przepisami

9

Demonstracja nowatorskiego
i przyszłościowego podejścia

10

Prawa komunikacji w firmie poprzez jasne określenie zadań, uprawnień
i odpowiedzialności poszczególnych pracowników

11

Zwiększenia wartości organizacji poprzez koncentracje na kluczowych zasobach

12

Poświadczenie Państwa troski
o jakość wyrażonej w polityce jakości​

Procedura wdrożenia systemu ISO 9001

Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 9001

Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu

Szkolenia załogi z wymagań normy

Opracowanie struktury systemu jakości: procedury, instrukcje, formularze

Szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących procedur

Wdrożenie systemu

Audit wewnętrzny

Zgłoszenie systemu do certyfikacji

Zakres stosowania

System zarządzania jakością (ISO 9001) ma zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach, instytucjach państwowych jak i organizacjach non-profit.

Szukasz innego wdrożenia lub potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń
+48 324 250 238 | +48 320 420 231
lub

Napisz do nas

Kontakt

Wyceny Certyfikacji
i Badań

Małgorzata Nowakowska

Sprzedaż Certyfikacji
i Badań

Renata Wojnowska

Multicert Sp. z o.o.