Menadżer ds. jakości ISO 9001 : 2015
About Lesson

Zgodnie z definicją proces to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu. Procesem w restauracji jest np. proces zakupów niezbędny do przygotowania dań zgodnych z serwowanym menu.

Sam proces składa się z czterech głównych kroków: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. (ang P-D-C-A) Plan-Do- Act-Check

  1. Faza Plan określa wymagania dotyczące danego procesu. W przypadku procesu zakupów w restauracji jest nim przygotowanie listy produktów zgodnie z wytycznymi Szefa kuchni  i określenie budżetu na ich zakup. ( zakup owoców w określonej ilości i danym stopniu dojrzałości ) 
  2. Faza Do to realizacja naszego planu, czyli  zakup na bazarku świeżych owoców lub warzyw zgodnie z przyjętymi parametrami jakościowymi i ilościowymi (np. słodkie gruszki w ilości 3 kg) 
  3. Faza Check,  to sprawdzenie, czy wymagania dotyczące podjętych działań zostały spełnione.   W naszym wypadku to Szef kuchni ocenia, czy zakupu spełniają jego oczekiwania. (czy np.  gruszka nie jest robaczywa i posiada właściwy smak). Ważne jest, aby proces oceny był stały wtedy możemy być pewni, że również jakości podawanych Gosiom dań będzie tak samo wysoka
  4. Faza Act to działanie zapewniające  informacje zwrotne na temat postępów poczynionych w celu zapewnienia, że ulepszenia są wprowadzane tam, gdzie jest to konieczne lub tam, gdzie istnieją możliwości ulepszenia danego procesu. W naszym przypadku to ocena czy proces zakupów przebiega właściwe lub, czy należy go w jakimś stopniu usprawnić. ( np. czy zamiast wysyłać po zakupy pracownika nie lepiej takich zakupów zlecać wyspecjalizowanym dostawcom) 

Cała idea PDCA to ciągłe doskonalenie danego procesu lub organizacji, ale robione z głową. Trudno często coś zmienić z dnia na dzień  zwłaszcza gdy mamy jednego dostawcę ( np.  świeżych owoców gruszek ) . Ważnej jednak aby działać i nie stać w miejsu kiedy wiemy, że coś wymaga poprawy. W końcu chodzi o nasz biznes.